HARÅ0017FU ÅU ARAB, Arabisk propædeutik B - Aftenundervisning (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Arabic Propaedeutics B

Uddannelse

BA 2019-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk.

Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk propædeutik A. Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Vi fortsætter med at læse arabiske tekster om livet i Mellemøsten, og fører med udgangspunkt i tekster og øvelser samtaler af stigende sværhedsgrad med stigende krav til god sætningsopbygning og kendskab til et grundlæggende ordforråd samt gennemgang af hovedtrækkene i den arabiske grammatik. Der vil desuden være skriftligt arbejde, essays, oversættelser m.m.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Arabisk propæduetik B (aktivitetskode HARÆ00091E)

På kurset bruges Institut for Tværkulturelle og Regionale Studiers internetbaserede materiale med tilhørende kompendier i print: yderligere info om materiale følger inden kursusstart.

Arabisk propædeutik A
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 70
  • Forberedelse (anslået)
  • 342,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)