HARÅ0016FU ÅU ARAB, Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Communicative Skills with Literature and Project

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

 

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (aktivitetskode HARB00751E)

 

 

 

På kurset bruges Institut for Tværkulturelle og Regionale Studiers internetbaserede materiale med tilhørende kompendium  i print samt litterære tekster på arabisk og baggrundsmateriale: yderligere info om materiale følger inden kursusstart.

Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse efter BA- 201 9 – studieordning Mellemøstens Sprog og Samfund eller tilsvarende
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)