HARÅ0016EU ÅU ARAB, Arabisk BA-projekt (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

BA Project

Uddannelse

BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og tyrkisk.

Kurset udbydes til Åbent Universitet

Kursusindhold

Projektet ligger sent i det grundfaglige studieforløb og giver mulighed for fordybelse i et selvvalgt emne indenfor faget. Det udbydes som individuel vejledning. På en introduktionsgangen vil der dels blive givet en introduktion til kravene for BA-projekter, dels vil foregå en drøftelse af de enkeltes projektforslag samt blive udpeget en vejleder.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Arabisk BA-projekt (fagelementkode HARB00661E)

 

Selvstudium med vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 412,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse