HARÅ0011EU ÅU, Arabisk litteratur med litterær metode (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Arabic Literature with Literary Method

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Kursusindhold

Vi læser moderne arabisk litteratur og klassisk arabisk litteratur på arabisk. Der arbejdes med litterær metode og analyse og gives samtidigt et litteraturhistorisk overblik. Vi arbejder også med den litterære, kulturelle og samfundsmæssige baggrund for teksterne på dansk.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Arabisk litteratur med litterær metode(aktivitetskode HARB00721E)

Materialet består af litteratur på arabisk både klassisk litteratur og moderne litteratur og tilhørende baggrundslitteratur. Der gennemgås litterære metoder til at arbejde med teksterne. Yderligere information tilsendes 14 dage før kursusstart.

Faget Kommunikativ arabisk med litteratur og oversættelse fra Studieordningen Mellemøstens Sprog og Samfund 2019 eller tilsvarende
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 42
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse