HARÅ0005EU ÅU ARAB, Arabisk BA-projekt (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

BA Project

Uddannelse

BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi.

BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og tyrkisk.

Kurset udbydes til Åbent Universitet

Kursusindhold

Projektet ligger sent i det grundfaglige studieforløb og giver mulighed for fordybelse i et selvvalgt emne indenfor faget. Det udbydes som individuel vejledning. Der vil blive afholdt en introduktionsgang som aftales med de studerende, hvor der dels vil blive givet en introduktion til kravene for BA-projekter, dels vil foregå en drøftelse af de enkeltes projektforslag samt blive udpeget en vejleder.

Målbeskrivelser

BA 2010 studieordning
BA-projekt (fagelementkode HARB01321E)

BA 2015 studieordning
BA-projekt (fagelementkode HARB00661E)

Selvstudium med vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 412,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse