HARÅ0004EU ÅU ARAB, Kommunikativt arabisk C (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Communicative Arabic C

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2010

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Træning af de kommunikative færdigheder – læse, skrive, lytte, tale – på arabisk fortsættes. De første ca. 10 undervisningsgange arbejder vi med udgangspunkt i skønlitteratur, film og debatindlæg i arabisk presse og på nettet med forskellige samfundsrelevante temaer, der har givet anledning til debat i den arabiske verden. Den sidste periode forsættes arbejdet med temaer samtidig med arbejdet med eksamensopgaven. Klasseundervisningen bliver lagt an på de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kommunikativt arabisk C (aktivitetskode HARB01301E)

BA 2010-ordning
Kommunikativt arabisk (fagelementkode HARB00641E)
 

Holddeltagere skal anskaffe sig filmen ´Imarat Ya´qubiyan, romanen af samme navn af Ala Al-Aswani og evt. den engelske eller danske oversættelse: Yacoubians Hus” . Adgang til øvelser og instruktioner foregår via undervisningsportalen Absalon.

Kommunikativt arabisk 2 efter 2010-ordningen eller kommunikativt arabisk b med litteratur b efter 2015 ordningen .
Holdundervisning med de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat
14 onsdage 17-19. 1 gang onsdag den 4. september.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse