HARÅ0003EU ÅU ARAB, Arabisk propædeutik A, lørdags- og fjernundervisning (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Arabic Propaedeutics A

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund med arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2019

 

 

Kursusindhold

Moderne standardarabisk knytter de arabiske lande sammen. Kendskab til Standardarabisk åbner døren til Mellemøstens sprog og kultur, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio i hele den arabiske verden. Efter en introduktion til sproget og indlæring af det arabiske alfabet samt enkle samtaler, gennemgår vi dele af den grundlæggende grammatik. Vi læser arabiske tekster af stigende sværhedsgrad om livet i Mellemøsten og fører samtaler på baggrund af materialet. Der planlægges en studietur til Mellemøsten i slutningen af januar 2020, hvor vi får mulighed for at afprøve sprogkundskaberne i en autentisk kontekst.   

Der kræves intet forkendskab til arabisk for at deltage i kurset. Det er muligt at følge kurset udelukkende som fjernundervisning og via Skype, hvis man f.eks. bor i udlandet.

Arabisk propædeutik A giver sammen med det efterfølgende kursus: Arabisk propædeutik B adgang til de andre arabiskkurser på Mellemøststudier med et sprogligt indhold.  

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Arabisk propædeutik A (aktivitetskode HARÆ00081E)

 

 

Vi starter med det  internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del 1. med tilhørende mulighed for at anskaffe materialet i kompendieform. Nærmere besked om anskaffelse af materiale sendes til de tilmeldte 14 dage inden kursusstart.

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning
8 lørdage fra 10-16: 31/8, ,14/9, 28/9, 12/10, 2/11, 16/11, 30/11,14/12
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0