HARÅ0001EU ÅU ARAB, Arabisk grammatisk propædeutik (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Arabic Grammatical Propædeutics

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Kursusindhold

Udgangspunktet for det grammatiske arbejde på kurset er de tekster, der også bruges til propædeutik A og B og den tilhørende grammatik. Kurset er beregnet på kursister med arabiskkundskaber  svarende minimum til A-niveau i gymnasiet som ønsker mere grammatisk forståelse og at være meget forberedte på de grammatisk krav, der stilles på nogle af de senere fag på BA´en.  Det grammatiske arbejde med sproget på arabisk grammatisk propædeutik har et analytisk sigte, hvor der arbejdes med grundige analyser af morfologi, syntaks, kasus- og verbalsystem.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Arabisk grammatisk propædeutik (aktivitetskode HARÆ0051E)

 

 

TORS undervisningsmateriale i arabisk propædeutik. Nærmere oplysninger sendes ud 14 dage inden kursusstart

Den studerende skal have kundskaber i arabisk svarende til A niveau i gymnasiet eller tilsvarende, dvs. kunne læse, skrive og forstå enkle tekster samt kunne samtale om emner med relation til de læste tekster.
Fjernundervisning via internettet med seminarer efter aftale
Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt vejledningsgange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien. Det meste af forløbet foregår som selvstudium, hvor underviseren retter opgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse