HAIK0106FU ASI, Asien i verden (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Global Asia (F23)

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Kandidatuddannelsen i asienstudier 2021
 • Kandidattilvalg i asienstudier 2021
 • Kandidatuddannelsen i kinastudier 2019
 • Kandidatuddannelsen i japanstudier 2019
Kursusindhold

Kurset Asien i verden fokuserer på Asiens rolle i verden og omfatter både fællesdele, der introducerer tematikker, teorier, og metoder som er relevante for Asienstudier som helhed, og specialiserede dele, der tjener til at afsøge perspektiver og eksempler som er specifikke for det studerede sprogområde.

Målbeskrivelser

Kandidatuddannelsen i asienstudier 2021

Asien i verden – hindi (Aktivitetskode: HIAK03021E)

Asien i verden – japansk (Aktivitetskode: HJAK03291E)

Asien i verden – kinesisk (Aktivitetskode: HKIK03191E)

Asien i verden – koreansk (Aktivitetskode: HKOK03071E)

 

Kandidattilvalg i asienstudier 2021

Asien i verden – områdestudier Japan (Aktivitetskode: HJAK13031E
Asien i verden – områdestudier Kina (Aktivitetskode: HKIK13031E
Asien i verden – områdestudier Korea (Aktivitetskode: HKOK13031E
Asien i verden – områdestudier moderne Indien og sydasien (Aktivitetskode: HIAK13031E

Annonceres på Absalon

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse