HAIK0104FU ASI, Emne med sprogfærdighed – Koreansk (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Theme with language proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Kandidatuddannelsen i asienstudier 2021
Kursusindhold

Kurset omfatter undervisning i tekstlæsning og konversation og sigter mod opøvelse af sproglige færdigheder. Det materiale, der læses og diskuteres på det studerede sprog, har relevans for de generelle tematikker der introduceres i det sideløbende kursus Asien i verden.

Målbeskrivelser

KA i Asienstudier 2021-studieordning:
Emne med Sprogfærdighed – koreansk (aktivitetskode HKOK03081E)

 

Annonceres på Absalon

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse