HAIK0101FU ASI, Emne med sprogfærdighed – hindi (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Theme with language proficiency - hindi

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Kandidatuddannelsen i asienstudier 2021
Kursusindhold

Kurset omfatter undervisning i tekstlæsning og konversation og sigter mod opøvelse af sproglige færdigheder. Det materiale, der læses og diskuteres på det studerede sprog, har relevans for de generelle tematikker der introduceres i det sideløbende kursus Asien i verden.  

Målbeskrivelser

KA i Asienstudier 2021-studieordning:
Emne med Sprogfærdighed – hindi (aktivitetskode HIAK03031E)

 

Annonceres på Absalon

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse