HØEK0123EU ØST, Introduktion til et slavisk sprog (polsk) (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Introduction to a Slavic language (Polish)

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
 • Fagstudieordning for Kandidattilvalget i østeuropastudier 2019
   
Kursusindhold

I løbet af kurset lærer den studerende at læse polske tekster af stigende sværhedsgrad. Tekstlæsningen indebærer dels praktisk udtaletræning og dels teoretisk fonetik samt oversættelse af de læste tekster til dansk med henblik på forståelse af teksterne samt opøvelse af et ordforråd, svarende til den i undervisningen gennemgåede del af det begyndersystem, der arbejdes med, samt et supplerende pensum.

De læste tekster udgør grundlaget for den samtaletræning, der skal gøre den studerende i stand til at føre en enkel samtale på polsk. Med udgangspunkt i de læste tekster og supplerende materiale lærer den studerende at identificere forskellige ordformer (morfologi) og at bruge dem korrekt i forskellige kontekster (syntaks) samt at foretage grammatisk analyse af materiale på russisk. Endvidere lærer den studerende at oversætte mellem dansk og polsk.

Modulet bestås ved en mundtlig eksamen, hvor den studerende prøves i læsning og oversættelse af en polsksproget tekst.

Målbeskrivelser

KA 2021-studieordning:
Introduktion til et andet slavisk sprog for studerende med specialisering i ruslandsstudier (aktivitetskode HRUK03491E)
Introduktion til et andet slavisk sprog for studerende med specialisering i balkanstudier (aktivitetskode HBAK03491E)

KA-tilvalg 2019-studieordning:
Introduktion til et slavisk sprog (polsk) (aktivitetskode HPLK13611E)

Oplyses i forbindelse med undervisningen.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige opgaver. Evt. supplerende vejledning vedrørende individuel fagspecialisering.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 112
 • Forberedelse (anslået)
 • 300,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse