HØEK0119EU ØST, Sprogfærdighed russisk (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle og samfundsaktuelle emner, som afspejler offentlig debat i Rusland og repræsenterer forskellige tekstgenrer (journalistik, politiske dokumenter, skønlitteratur, digitale genrer mm.). Kursusdeltagerne vælger 3-5 emner i samråd med underviseren. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra kollokvialt sprog (dagligtale). Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave i form af referat og fri skriftlig fremstilling inden for det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst. Eksamen er mundtlig.

Målbeskrivelser

KA 2021-studieordning:
Russisk sprogfærdighed (aktivitetskode HRUK03481E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Bestået bacheloruddannelse i Østeuropastudier med russisk eller tilsvarende
Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af hold diskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse