HØEK0118EU ØST, Sprogfærdighed, polsk (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle og samfundsaktuelle emner, som afspejler offentlig debat i Polen og repræsenterer forskellige tekstgenrer (journalistik, politiske dokumenter, skønlitteratur mm.). Kursusdeltagerne vælger 3-5 emner i samråd med underviseren. Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave i form af referat og fri skriftlig fremstilling inden for det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst. Eksamen er mundtlig.

Målbeskrivelser

KA 2021-studieordning: 
Polsk sprogfærdighed (aktivitetskode HPLK03481E)

 

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

BA i Østeuropastudier med polsk eller tilsvarende
Undervisning gives i form af holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse