HØEK0113FU ØST, Oversættelse til dansk (F25)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Translation into Danish

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2021
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2021
Kursusindhold

Kurset er sammensat af dels en fælles del om forskellige tekstgenrer, formidlingssammenhænge, målgrupper og oversættelsesstrategier ved oversættelse til dansk, dels sprogopdelte øvelsestimer med oversættelse fra hhv. russisk, polsk og bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Ud over at opøve færdigheder i at redegøre for relevante problemstillinger inden for oversættelse til dansk er kurset praksisbetonet og vil fokusere på virkelighedsnære oversættelsesopgaver inden for forskellige relevante brancher (journalistiske tekster, politiske dokumenter, skønlitteratur, digitale genrer mm).

Målbeskrivelser

KA 2021-studieordning: 
Oversættelse til dansk fra russisksproget materiale (aktivitetskode HRUK03441E)
Oversættelse til dansk fra polsksproget materiale (aktivitetskode HPLK03441E) 
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAK03441E)

KA i Russisk sidefag 2021-studieordning:
Oversættelse til dansk fra russisksproget materiale (aktivitetskode HRUK03441E)

Faglitteratur om oversættelse (som vil fremgå af kursusplan i kursets grupperum på Absalon)

- Oversættelsesøvelser og andet undervisningsmateriale kan tilgås via kursets grupperum på Absalon

BA i Østeuropastudier med polsk, russisk eller b/k/m/s – eller tilsvarende niveau.
Fælles seminarer vekslende med praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 141,25
 • Øvelser
 • 16
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse