HØEK0106FU ØST, Østeuropastudiers teori og metode (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Theory and methodology of East European Studies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2019
Kursusindhold

Kurset introducerer de mest anvendte teoretiske og metodiske tilgange til Østeuropastudier som sprogbaseret områdestudie. En del af kurset består i praktiske øvelser i anvendelsen af forskellige kulturanalytiske metoder. Formålet er blandt andet at ruste de studerende til at planlægge en selvstændig videnskabelig undersøgelse med et velreflekteret teoretisk og metodisk udgangspunkt.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning: 
Østeuropastudiers teori og metode (aktivitetskode  HØEK03411E)

KA i Russisk sidefag 2019-studieordning:
Østeuropastudiers teori og metode (aktivitetskode HØEK03411E)

 

Digitalt kompendium

Forelæsninger, seminarer med diskussion og øvelser. Studerende forventes at deltage aktivt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 177,75
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse