HØEK0105EU ØST, Hovedemner (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Main Topics

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2019 
 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur 2008-ordningen
 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen
Kursusindhold

Hver studerende arbejder med 4-6 hovedemner. Kurset begynder med afklaring af de deltagende studerendes ønsker om emner, hvorefter kursusforløbet aftales ud fra antallet af fællesemner. Emnerne kan være af litterær, historisk, kulturhistorisk, kulturel eller samfundsmæssig art og belyses med et antal tekster på det studerede sprog, som udgør den primære litteratur suppleret med sekundær litteratur på russisk eller andre sprog. Det samlede individuelle pensum af primær litteratur på det studerede sprog udgør 700 NS (incl. evt fælles emner).

Målbeskrivelser

KA Østeuropastudier 2019-studieordning:
Hovedemner – Rusland (aktivitetskode HRUK03571E)
Hovedemner – Polen (aktivitetskode HPLK03571E)
Hovedemner - Balkan (aktivitetskode HBAK03571E)

KA Russisk, 2008-studieordning:
Hovedemner (fagelementkode HRUK03361E)

KA Polsk, 2008-studieordning:
Hovedemner (fagelementkode HPLK03361E)

KA i Østeuropastudier, 2008-studieordning:
Hovedemner (fagelementkode HØEK03251E)

Aftales mellem underviser og studerende.

Indskrivning på KA i Russisk sprog og kultur, KA i Polsk sprog og kultur eller KA i Østeuropastudier
Holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 354,5
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse