HØEK0104FU AFLYST: ØST, Fagteori (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

CANCELLED: Theory

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
  • Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold

Se beskrivelse i studieordning.

Målbeskrivelser

KA Russisk, 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)

KA Polsk, 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HPLK03311E)

Aftales mellem underviser og studerende.

Det anbefales at anvende fagteorifaget som optakt til specialet.
Vejledning ud fra den studerendes valg af fagteorier.
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 178,25
  • Vejledning
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse