HØEK0103EU  ØST, Fagteori (E19)

Årgang 2019/2020
Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Kursusindhold

Se beskrivelse i studieordning.

Målbeskrivelser

KA Russisk, 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)

KA Polsk, 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HPLK03311E)

Aftales mellem underviser og studerende.

Det anbefales at anvende fagteorifaget som optakt til specialet.
Vejledning ud fra den studerendes valg af fagteorier.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 178,25
  • Vejledning
  • 28
  • I alt
  • 206,25