HØEK0102FU ØST, Østeuropastudiers teori og metode (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Theory and methodology of East European Studies

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2019
 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen
Kursusindhold

Kurset introducerer de mest anvendte teoretiske og metodiske tilgange til Østeuropastudier som sprogbaseret områdestudie. En del af kurset består i praktiske øvelser i anvendelsen af forskellige kulturanalytiske metoder. Formålet er blandt andet at ruste de studerende til at planlægge en selvstændig videnskabelig undersøgelse med et velreflekteret teoretisk og metodisk udgangspunkt.

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning: 
Østeuropastudiers teori og metode (aktivitetskode  HØEK03411E)

KA i Russisk sidefag 2019-studieordning:
Østeuropastudiers teori og metode (aktivitetskode HØEK03411E)

KA i Russisk 2008-ordning:
Fagteori (aktivitetskode HRUK03311E)

KA i Polsk 2008-ordning:
Fagteori (aktivitetskode HPLK03311E)

Digitalt kompendium

Forelæsninger, seminarer med diskussion og øvelser. Studerende forventes at deltage aktivt
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 177,75
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse