HØEK0101FU ØST, Oversættelse til dansk (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Translation into Danish

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2019
Kursusindhold

Kurset er sammensat af dels en fælles del om forskellige tekstgenrer, formidlingssammenhænge, målgrupper og oversættelsesstrategier ved oversættelse til dansk, dels sprogopdelte øvelsestimer med oversættelse fra hhv. russisk, polsk og bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Ud over at opøve færdigheder i at redegøre for relevante problemstillinger inden for oversættelse til dansk er kurset praksisbetonet og vil fokusere på virkelighedsnære oversættelsesopgaver inden for forskellige relevante brancher (journalistiske tekster, politiske dokumenter, skønlitteratur, digitale genrer mm).

Målbeskrivelser

KA 2019-studieordning: 
Oversættelse til dansk fra russisksproget materiale 2 (aktivitetskode HRUK03561E)
Oversættelse til dansk fra polsksproget materiale 2 (aktivitetskode HPLK03561E) 
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk 2 (aktivitetskode HBAK03561E)

KA i Russisk sidefag 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af russisksproget materiale 2 (aktivitetskode HRUK03561E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

BA i Østeuropastudier med polsk, russisk eller b/k/m/s – eller tilsvarende niveau.
Fælles seminarer vekslende med praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 164,25
 • Praktiske øvelser
 • 14
 • I alt
 • 206,25
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse