HØEB0121EU ØST, Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Translation from Russian into Danish

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019
Kursusindhold

Se studieordning.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (aktivitetskode HRUB01281E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Oversættelse fra russisk til dansk (aktivitetskode HRUB10121E)

BA sidefag russisk 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (aktivitetskode HRUB10121E)

Oplysninger om litteratur gives i forbindelse med undervisningen og/eller via Absalon

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i Russisk propædeutik B
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:

• Øvelser i oversættelse fra russisk til dansk med fokus på kontrastive problemstillinger og ordbogsbenyttelse.
• Gennemgang af russisk morfologi og syntaks
• Grammatiske øvelser med analyse af ordformer, syntagmer og sætninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 150,25
 • I alt
 • 206,25
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse