HØEB0120EU ØST, Opgaveskrivningsseminar på Østeuropastudier (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Seminar on written academic projects in East European Studies

Uddannelse

Udbudt til studerende som skal skrive BA-projekt, fordybelsesemne, særligt studeret emne, valgfrit emne og speciale.

Kursusindhold

Se grupperum i Absalon

Målbeskrivelser

Der er ingen eksamen til dette kursus

Materiale lægges i Absalon ved kursusstart

Fælles timer med oplæg om den gode opgave, workshop med fremlæggelser og feedback, suppleret med individuel vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 0
  • I alt
  • 28
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet