HØEB0118FU ØST, Mundtlig kommunikation på russisk (F25)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Communication in Russian

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019
Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder, de studerende har erhvervet sig på uddannelsens tre foregående semestre. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på russisk.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB01311E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB10151E)

BA sidefag i russisk 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB10151E)

Materiale lægges i Absalon ved kursusstart

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i Russisk propædeutik B.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 150,25
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse