HØEB0118EU ØST, Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Translation from Russian into Danish

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Kursusindhold

Se studieordning.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (aktivitetskode HRUB01281E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Oversættelse fra russisk til dansk (aktivitetskode HRUB10161E)

Oplysninger om litteratur gives i forbindelse med undervisningen og/eller via Absalon

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i Russisk propædeutik B
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:

• Øvelser i oversættelse fra russisk til dansk med fokus på kontrastive problemstillinger og ordbogsbenyttelse.
• Gennemgang af russisk morfologi og syntaks
• Grammatiske øvelser med analyse af ordformer, syntagmer og sætninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 150,25
  • I alt
  • 206,25
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse