HØEB0116FU ØST, Mundtlig kommunikation og tekstanalyse (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Oral Communication in Russian and Textual Analysis

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2019
Kursusindhold

2 timer ugentligt til hovedfagsstuderende på 6. semester af BA i Østeuropastudier samt studerende på KA-sidefaget i Russisk.

Kurset supplerer den samlæste undervisning på kurset i Mdt. kommunikation på russisk (HØEB0114FU ØST) og er et særligt kursus for studerende, der skulle have været på udlandsophold.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på russisk og tekstanalyse (aktivitetskode HRUB01341E)

KA sidefag 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på russisk 2 og tekstanalyse (aktivitetskode HRUK03631E)

Materiale lægges i Absalon ved kursusstart

Indskrivning på BA i Østeuropastudier 2019 eller på KA-sidefag i Russisk 2019
Øvelser i mundtlig sprogfærdighed samt vejledning i tekstanalyse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28
Mundtlig
Individuel
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse