HØEB0115FU ØST, Skriftlig kommunikation på russisk (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Written Communication in Russian

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019

 

Kursusindhold

Skriftlige oversættelsesøvelser fra dansk til russisk og andre former for skriftlig sprogproduktion på russisk.

Ugentlige afleveringer af skriftlige oversættelser med efterfølgende gennemgang.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB01321E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB10161E)

Undervisningsmaterialer udleveres løbende i forbindelse med undervisning og lægges ud i kursusrummet på Absalon.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oversættelsesøvelser til russisk med udgangspunkt i danske tekster af forskellige genrer med vægt på kontrasten mellem dansk og russisk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens, samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • I alt
  • 206,25
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse