HØEB0113FU ØST, Skriftlig kommunikation på polsk (F25)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Written Communication in Polish

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Kursusindhold

Skriftlige oversættelsesøvelser fra dansk til polsk og andre former for skriftlig sprogproduktion på polsk.

Ugentlige afleveringer af skriftlige oversættelser med efterfølgende gennemgang.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på polsk (aktivitetskode HPLB01321E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på polsk (aktivitetskode HPLB10211E)

Tekster og mediefiler på polsk. Sproglige håndbøger

Kendskab til polsk svarende til bestået eksamen i propædeutik B samt læsefærdighed og grammatisk viden om sproget svarende til eksamen i hhv. Forståelse af polsksproget materiale og Oversættelse til dansk af polsksproget materiale.
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af skriftlige øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • I alt
  • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse