HØEB0111FU ØST, Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (F24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Written Communication in BKMS

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Kursusindhold

Skriftlige oversættelsesøvelser fra dansk til bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk og andre former for skriftlig sprogproduktion på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk.

Ugentlige afleveringer af skriftlige oversættelser med efterfølgende gennemgang.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB01321E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10211E)

Tekster og mediefiler på polsk. Sproglige håndbøger

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af skriftlige øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • I alt
  • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse