HØEB0111FU ØST, Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (F25)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Written Communication in BKMS

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Kursusindhold

kriftlige oversættelsesøvelser fra dansk til bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk og andre former for skriftlig sprogproduktion på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk

Gennemgang af sætningstyper, ordstilling/ledstilling, tempusfølge, aspektbrug, modusbrug, diatese, kasusbrug mm.

Ugentlige afleveringer af skriftlige oversættelser med efterfølgende gennemgang

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB01321E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10211E)

TTekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

Kendskab til bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk svarende til bestået eksamen i propædeutik B samt læsefærdighed og grammatisk viden om sprogene svarende til eksamen i hhv. Forståelse af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk og Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk.
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af skriftlige øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • I alt
  • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse