HØEB0110FU ØST, Mundtlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (F25)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Communication in BKMS

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i østeuropastudier, 2019-ordningen
Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder, de studerende har erhvervet sig på uddannelsens tre foregående semestre. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Teksterne, der arbejdes med, tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære, og kan berøre samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kursus i Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:Mundtlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB01311E)

BA tilvalg 2019-studieordning: Mundtlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10201E)

Oplyses i forbindelse med undervisningen.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • I alt
  • 206,25
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse