HØEB0108EU ØST, Østeuropas aktuelle forhold (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Contemporary Relations in Eastern Europe

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2021
Kursusindhold

Kurset er sammensat af en fælles del om Østeuropa generelt og tre specialiseringer i hhv. Balkan, Polen og Rusland. Der veksles løbende mellem fælles og opdelte timer. Kurset omhandler aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i Østeuropa samt relevante begreber og tilgange til analyse af disse forhold. Der inddrages materiale fra forskellige medier samt film og litterære værker.

Målbeskrivelser

BA i Østeuropastudier 2019-studieordning:
Østeuropas aktuelle forhold – balkanstudier (aktivitetskode HBAB01301E)
Østeuropas aktuelle forhold – polsk (aktivitetskode HPLB01301E)
Østeuropas aktuelle forhold – russisk (aktivitetskode HRUB01301E

BA-tilvalg i Østeuropastudier 2019-studieordning:
Østeuropas aktuelle forhold – balkanstudier (aktivitetskode HBAB10191E)
Østeuropas aktuelle forhold – polsk (aktivitetskode HPLB10191E)
Østeuropas aktuelle forhold – russisk (aktivitetskode HRUB10191E)

Kandidatdelen af sidefaget i russisk 2021-studieordning:
Østeuropas aktuelle forhold (aktivitetskode HØEK03171E)

 

Kompendium online tilgængeligt på Absalon

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse