HØEB0106FU ØST, Mundtlig kommunikation på russisk (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Oral Communication in Russian

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder, de studerende har erhvervet sig på uddannelsens tre foregående semestre. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på russisk.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB01311E)

BA 2015-studieordning:
Mundtlig sprogfærdighed på russisk (aktivitetskode HRUB00731E)

BA tilvalg 2019-ordning:
Mundtlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB10151E)

Materiale lægges i Absalon ved kursusstart

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i russisk propædeutik 2
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164,25
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse