HØEB0105FU AFLYST: ØST, Mundtlig kommunikation på polsk (F20)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

CANCELLED: Oral Communication in Polish

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen
 • Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i østeuropastudier, 2019-ordningen
Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder, de studerende har erhvervet sig på uddannelsens tre foregående semestre. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på polsk. Teksterne, der arbejdes med, tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære, og kan berøre samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kursus i Skriftlig kommunikation på polsk

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på polsk (aktivitetskode HPLB01311E)

BA 2015-studieordning:
Mundtlig sprogfærdighed på polsk (aktivitetskode  HPLB00731E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på polsk (aktivitetskode HPLB10201E)

Oplyses i forbindelse med undervisningen.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164,25
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse