HØEB0103EU ØST, Oversættelse til dansk af materiale på polsk (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Translation into Danish from Polish

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Østeuropastudier 2019-ordningen
Kursusindhold

Der undervises i skriftlig oversættelse fra polsk til dansk.

Teksterne, der arbejdes med, tilhører forskellige genrer og kan berøre samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kurser i ”Tekstforståelse” og i ”Østeuropas aktuelle forhold”

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af polsksproget materiale(aktiviteskode HPLB01281E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af materiale på polsk (aktivitetskode HPLB10161E)

Tekster på polsk, grammatikhåndbøger m.m.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af: øvelser i oversættelse fra det studerede sprog til dansk med fokus på kontrastive problemstillinger og ord- og håndbogsbenyttelse, systematisk gennemgang af det studerede sprogs grammatik, grammatiske øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 164,25
  • I alt
  • 206,25
Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse