HØEB0102EU ØST, Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Translation into Danish from Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Fagstudieordning for bachelortilvalg på Østeuropastudier 2019-ordningen med specialisering i Balkanstudier

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig i kurserne Propædeutik A og B. Der arbejdes således videre med indlæring af former og sætningskonstruktioner, nu med henblik på at den studerende ikke blot skal beherske disse, men også beskrive dem.

Samtidigt undervises der i skriftlig oversættelse fra bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk til dansk. Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de fire sprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige, grammatiske og retskrivningsmæssige særtræk.

Teksterne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære tekster, der berører samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kurser i ”Tekstforståelse” og i ” Østeuropas aktuelle forhold”

Målbeskrivelser

BA 2018-studieordning:
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk (aktivitetskode HBAB01171E)

BA 2015-studieordning:
Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk (aktivitetskode HBAB00721E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk (aktivitetskode HBAB10161E)

Tekster på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, grammatiske øvelser, oversættelsesøvelser, grammatikhåndbøger.

Propædeutik B i bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk
Seminar med mini-forelæsninger om grammatiske emner, oversættelsesproblematikker, fælles opgavegennemgang af såvel tematiske oversættelsesøvelser, grammatiske øvelser som studenternes oversættelser er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse