HØEB0102EU ØST, Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Translation into Danish from Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Østeuropastudier 2019
Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder, de studerende har erhvervet sig i kurserne Propædeutik A og B. Der arbejdes således videre med indlæring af former og sætningskonstruktioner, nu med henblik på at den studerende ikke blot skal beherske disse, men også beskrive dem.

Samtidigt undervises der i skriftlig oversættelse fra bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk til dansk. Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de fire standardsprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige, grammatiske og retskrivningsmæssige særtræk.

Teksterne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den publicistiske (journalistiske) som fag- og skønlitterære tekster, der for så vidt muligt berører samme emner som behandles på centralfagsuddannelsens sideløbende kurser: ”Østeuropas aktuelle forhold” og ”Forståelse af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk.”

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk(aktiviteskode HBAB01281E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10161E)

Tekster på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, grammatiske øvelser, oversættelsesøvelser, som vil være tilgængelige via Absalon samt grammatikbogen:

Mønnesland, Svein. 2002. Bosnisk, kroatisk, serbisk grammatikk. Sypress Forlag.

(NB! Kan købes i Academic Books på Søndre campus.)

For tilvalgsstuderende gælder det at: Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik A (HBAÆ00051E) og bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk propædeutik B (HBAÆ00061E) skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (HBAB10161E).
jf. s 5-6 i ”Fagstudieordning Bachelortilvalget i Østeuropastudier 2019”
Det anbefales at kursusdeltageren har afsluttet Propædeutik A og Propædeutik B på samme uddannelse eller har opnået samme færdigheder (A2 på den fælles europæiske referenceramme for sprog) på anden vis inden kurset påbegyndes.
Seminar med oplæg om grammatiske emner, oversættelsesproblematikker, fælles opgavegennemgang af bl.a. ugentlige grammatiske øvelser og kursusdeltagernes ugentligt indleverede oversættelser.
Pensum til dette kursus, som sammensættes af eksaminator, består i 200-300 siders grammatisk fremstilling på dansk og norsk samt 50 siders autentisk tekst på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. I løbet af kurset oversættes ca. 10 normalsider af sidstnævnte til dansk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 150,25
  • I alt
  • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse