HØEB0101FU ØST, Ruslands historie og kulturhistorie (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

History and Cultural History of Russia

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
  • Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2019-ordningen
Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (aktivitetskode HRUB01271E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier 2019-studieordning:
Ruslands historie og kulturhistorie (aktivitetskode HRUB10141E)
Valgfrit emne A (aktivitetskode HØEB10171E)
Valgfrit emne B (aktivitetskode HØEB10181E)

Vil blive annonceret i Absalon

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)