HØEB0100EU ØST, Østeuropas historie og kultur (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

General History and Culture of East and South East Europe

Uddannelse

Udbydes efter studieordning for bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019-ordningen

Kursusindhold

En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien. Desuden grundlæggende opøvelse i analytisk tilgang. De faglige mål er, at de studerende skal kunne

 • redegøre for hovedtræk i de øst- og sydøsteuropæiske landes historie og kultur fra middelalderen til vor tid
 • redegøre for de vigtigste forskelle og ligheder mellem områdets regioner og lande, herunder deres sprog.
Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Østeuropas historie og kultur – balkanstudier (aktivitetskode HBAB01261E)
Østeuropas historie og kultur – polsk (aktivitetskode HPLB01261E)
Østeuropas historie og kultur – russisk (aktivitetskode HRUB01261E)

Lægges i Absalon ved semesterstart

Forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 10
 • Forberedelse
 • 346,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse