HÆGK0100EU  ÆGY, Nyægyptisk (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Late Egyptian

Uddannelse

KA studieordning Curriculum for the Master’s Programmes in Ancient and Medieval Near Eastern Studies, 2008

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Nærorientalsk arkæologi, Assyriologi og Ægyptologi, 2019

Kursusindhold

Undervisningen er tilrettelagt således, at der først læses en række forskellige ikke-litterære tekster. Når den studerende har erhvervet sig et grundlæggende kendskab til nyægyptisk, læser vi litterære tekster.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:
Late Egyptian (aktivitetskode HÆGK03321E)

KA 2019-studieordning:
Late Egyptian (aktivitetskode HÆGK03491E)

Paul John Frandsen, An Outline of the Late Egyptian Verbal System, København, 1974; Friedrich Junge, Neuägyptisch. Einführung in die Grammatik, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1996. Engelsk udgave: Late Egyptian Grammar, An Introduction, Oxford: Griffith Institute, 2001; Francois Neveu, La langue de Ramsès. Grammaire du néo-égyptien, Paris: Khéops, 1996; Jean Winand, Études de néo-égyptien, 1 La morphologie verbale, (= Ægyptica Leodiensia, 2), 1992.

Faglige forudsætninger er kendskab til Middelægyptisk grammatik og tekster i et omfang svarende til grunduddannelsen.
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5