ASTK18459U Tyskland – politik og økonomi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Germany – politics and economics

Uddannelse

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Økonomi
 • Kandidatuddanelsen i Social Data Science

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Kursusindhold

Kursusindholdet er foreløbigt. Der vil blive udsendt en ajourført liste i god tid før semesterstart.

 

1. gang

Introduktion: Oversigt over kursets emner. Krav. Form. Pensum: Podcastserie om Tyskland: https://www.raeson.dk/2018/fortaellingen-om-tyskland-ny-gratis-podcastserie-med-professor-peter-nedergaard/

2. gang

Tysk historie: Karl den Store til Konrad Adenauer. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap.1 +2. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 1.

3. gang

Forbundsrepublikken og DDRs økonomiske og sociale udvikling: Die Wirtschaftswunder og planøkonomi. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 3 + 4 + 7. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap.  3.

4. gang

Teorier om tysk politik og økonomi I. Føderalisme. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 5. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 7 + 9.

5. gang

Teorier om tysk politik og økonomi II. Koordineret markedsøkonomi (ifølge VoC). Pensum: a) Peter A. Hall & David Soskice (ed.) (2001). Varieties of Capitalism. The Institutional Foundation of Comparative Advantage. Oxford University Press. Kap. 1 (side 1-70).

 

6. gang

Teorier om tysk politik og økonomi III: Ordoliberalismen. Pensum: a) Peter Nedergaard (2019). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics. Vol 28, No 1. b) Peter Nedergaard (2020). “I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more”: the five ordoliberal critiques of capitalism. Policy Studies https://doi.org/10.1080/01442872.2020.1782870

7. gang

Nutidige tyske partier: CDU, CSU, SPD, FDP, Grønne, AfD, Die Linke – historie og ideologi. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 6. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 5 + 6. c) Peter Nedergaard (2020). Den dybeste krise i 75 år. Hvordan har det kunnet gå så galt for SPD? Ræson. d) Peter Nedergaard (2021). Europas vigtigste parti – de tyske kristendemokrater. Kommer senere i 2021 i tidsskriftet Æra.

8. gang

Cases 1: Velfærdsstat, arbejdsmarkedet og genforeningen 1989-90:  Økonomisk og politisk. Pensum: a) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 2. b) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap.7. c) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Side 101-108 + 142-147.

9. gang

Cases 2: Tyskland og Eurozonekrisen. Pensum: a) Peter Nedergaard & Holly Snaith (2015). As I Drifted on a River I Could Not Control’: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. JCMS Journal of Common Market Studies 53(5). b) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Side 112-117. c) Magnus G. Schoeller & Olof Karlsson (2021) Championing the ‘German model’? Germany’s consistent preferences on the integration of fiscal constraints, Journal of European Integration. d) Sebastian Dullien and Ulrike Guerot (2012). The long shadow of ordoliberalism: Germany’s approach to the euro crisis. European Council of Foreign Relations.

10. gang

Cases 3: Flygtninge- og migrantkrisen 2015-16 + Coronakrisen: Politiske implikationer. Pensum: a) Mathias Mader & Harald Schoen (2019). The European Refugee Crisis: party competition and voter responses in Germany. West European Politics 42:1, 67-90. b) Stella Ladi & Dimitris Tsaroukas (2020). EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of opportunity. Journal of European Integration, 42:8, 1041-1056. c) Peter Nedergaard (2019). Borders and the EU Legitimacy Problem, Policy Studies:  https://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da%2Fpublications%2Fborders-and-the-eu-legitimacy-problem(32abbe15-1bba-4c5f-88ca-fe915d688060).html

11. gang

Tyskland og EU. Fra fransk-tysk akse til tysk(-fransk) ”akse”? Pensum: a) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. edition. Kap. 10 (side 347-372). b) Thorsten Beck and Hans-Helmut Kotz (2017). Ordoliberalism. A German oddity? A VoxEU.org Book. CEPR Press (side 11-76): https://carnegieendowment.org/files/Ordoliberalism_Nov22.pdf  c) Peter Nedergaard (2020). 'The ordoliberalisation of the European 

Union?', Journal of European Integration, bind 42, nr. 2, 4, s. 213-230. https://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da%2Fpublications%2Fthe-ordoliberalisation-of-the-european-union(93d305e0-3d41-40ad-a2be-c8c0425eaa1d).html d) David Howarth & Joachim Schild (2021) ‘Nein to “Transfer Union”: the German brake on the construction of a European Union fiscal capacity’, Journal of European Integration.

12. gang

Tyskland i international politik. Opfattelsen af Tyskland i USA og vice versa. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 8. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. Edition. Kap. 10 (side 337-347). c) Stephen F. Szabo (2018). Partners in Leadership? American Views of the New German Role. German Politics. d) Klaus Larres (2018). Angela Merkel and Donald Trump – Values, Interests, and the Future of the West. German Politics 27:2, 193-213.

13. gang

Tyskland set fra Kina og Rusland og vice versa. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 8 (også læst ovenfor). b) Steve Wood (2020). Understanding for Russia in Germany: international triangle meets domistic politics. Cambridge Review of International Affairs. c) Marci Seddi (2020). A Contesded Hegemon? Germany’s Leadership in EU Relations with Russia. German Politics 29:1, 97-114. d) Felix Heiduk (2014). Conflicting Images? Germany and the Rise of China. German Politics, 23:1-2, 118-133.

14. gang

Afslutning – faget på tværs: Pensum: Hele pensum +  a) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 11.

Målbeskrivelser
Viden:

 

Den studerende skal på baggrund af faget

 • Demonstrere præcis viden om Tysklands politiske og økonomiske udvikling siden Anden Verdenskrig samt sætte denne udvikling i relation til Tysklands rolle i Europa og verden.
 • Kunne anvende centrale begreber og teorier til at analysere denne udvikling.
 • Være i stand til at binde empirisk viden om fagets emne med relevante begreber og teorier.

 

Færdigheder: 

Kurset skal styrke den studerendes viden og analyseevne på feltet.

Kompetencer:
 

Kursets målsætning er at sætte den enkelte studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

 • Beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske
 • Beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske udviklingslinjer i Tyskland efter anden verdenskrig.
 • Anvende og vurdere teorierne på området.
 • Udpege hovedtræk i forskningen vedrørende moderne tysk politik og moderne tysk politisk økonomi.

Pensum:

Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime.

Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon.

Peter A. Hall & David Soskice (ed.) (2001). Varieties of Capitalism. The Institutional Foundation of Comparative Advantage. Oxford University Press. Kap. 1 (side 1-70).

Peter Nedergaard (2019). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics. Vol 28, No 1.

Peter Nedergaard (2021). “I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more”: the five ordoliberal critiques of capitalism. Policy Studies https:/​/​doi.org/​10.1080/​01442872.2020.1782870

Peter Nedergaard (2020). Den dybeste krise i 75 år. Hvordan har det kunnet gå så galt for SPD? Ræson.

Peter Nedergaard & Holly Snaith (2015). As I Drifted on a River I Could Not Control’: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. JCMS Journal of Common Market Studies 53(5).

Magnus G. Schoeller & Olof Karlsson (2021) Championing the ‘German model’? Germany’s consistent preferences on the integration of fiscal constraints, Journal of European Integration.

Sebastian Dullien and Ulrike Guerot (2012). The long shadow of ordoliberalism: Germany’s approach to the euro crisis. European Council of Foreign Relations.

Mathias Mader & Harald Schoen (2019). The European Refugee Crisis: party competition and voter responses in Germany. West European Politics 42:1, 67-90.

Stella Ladi & Dimitris Tsaroukas (2020). EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of opportunity. Journal of European Integration, 42:8, 1041-1056.

Peter Nedergaard (2019). Borders and the EU Legitimacy Problem, Policy Studies:  https:/​/​polsci.ku.dk/​ansatte/​vip/​?pure=da%2Fpublications%2Fborders-and-the-eu-legitimacy-problem(32abbe15-1bba-4c5f-88ca-fe915d688060).html

Peter Nedergaard (2020). 'The ordoliberalisation of the European Union?', Journal of European Integration, bind 42, nr. 2, 4, s. 213-230. https:/​/​polsci.ku.dk/​ansatte/​vip/​?pure=da%2Fpublications%2Fthe-ordoliberalisation-of-the-european-union(93d305e0-3d41-40ad-a2be-c8c0425eaa1d).html

David Howarth & Joachim Schild (2021) ‘Nein to “Transfer Union”: the German brake on the construction of a European Union fiscal capacity’, Journal of European Integration.

 

  Stephen F. Szabo (2018). Partners in Leadership? American Views of the New German Role. German Politics. d) Klaus Larres (2018). Angela Merkel and Donald Trump – Values, Interests, and the Future of the West. German Politics 27:2, 193-213.

Steve Wood (2020). Understanding for Russia in Germany: international triangle meets domistic politics. Cambridge Review of International Affairs.

Marci Seddi (2020). A Contesded Hegemon? Germany’s Leadership in EU Relations with Russia. German Politics 29:1, 97-114.

 Felix Heiduk (2014). Conflicting Images? Germany and the Rise of China. German Politics, 23:1-2, 118-133.

Det er et kandidatfag, men kan også tages som BA-valgfag.
Kurset gennemføres som forelæsninger og diskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Mundtlig eksamen u. forberedelse

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.