ASTK18454U Køn: Adfærd, Ulighed og Repræsentation

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Gender: Behavior, Inequality and Representation

Uddannelse

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddanelsen i Sociologi
 • Bachelor- og kandidatuddanelsen i Psykologi
 • Kandidatuddannelsen i Social Data Science

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Kursusindhold

Hvilken rolle spiller køn for adfærd, ulighed og repræsentation? Og hvilken betydning har køn for, hvordan vores samfund ser ud i dag? Moderne demokratier bygger på repræsentation, men lovgivende forsamlinger i vestlige demokratier er overvejende mandlige, veluddannede og på andre måder ikke-repræsentative. Det samme gælder andre vigtige dele af samfundet, hvor der indgår magt; lederskab i det offentlige såvel som det private og i nye vigtige brancher som fx tech-branchen, hvor nogle af de mest essentielle udviklinger i vores tid bliver behandlet.

Dette kursus vil behandle emner relateret til køn med fokus på adfærd, ulighed og repræsentation. Dette vil vi gøre gennem fire overordnede temaer.

 

Tema 1 – Adfærd

Gennem socialpsykologien vil vi undersøge, hvordan køn kan skabe specifik (stereotypisk) adfærd. Vi vil bruge tid på at forstå hvad køn og intersektionalitet betyder, sociale kønsroller, social identitetsteori og kønnet organisationsteori.

Tema 2 – Ulighed

Vi vil komme ind på, hvordan kønnede strukturer og herunder stereotypisk adfærd kan skabe ulighed indenfor en lang række parametre. Herunder tre områder, hvor kønsbaseret ulighed er udbredt og konsekvenserne for vores samfund er store: Politik, STEM-fag (science, technology. Engineering and math) og lederskab.

Tema 3 – Repræsentation

Hvordan skal vi forstå repræsentation herunder forskellen mellem deskriptiv og substantiel repræsentation.  Vi vil diskutere, om det er vigtigt, at repræsentanterne ligner de mennesker, de repræsenterer, med hensyn til bl.a. race, køn, seksualitet og klasse. 

Tema 4 – Barrierer og løsninger

Endelig vil vi diskutere systemiske barrierer for kvinders repræsentation herunder valgsystemer og politiske partier. Vi vil også diskutere mulige løsninger som kvoter, sociale bevægelser og rollemodeller.

Kurset vil således både gøre den studerende i stand til at tilgå studiet af køn fra et kritisk teoretisk perspektiv, samtidig med at der vil være fokus på state-of-the-art kvantitative, empiriske studier. En del af kurset handler dermed også om at styrke de studerendes læsning af videnskabelige artikler og kritisk vurdere og udvælge hvad der er et godt studie og dermed hvad der er ”valid viden”. Kurset kan derfor også fungere som et springbræt for studerende, der ønsker at udføre selvstændig empiriske forskning, samt give inspiration til mulige speciale ideer.

Målbeskrivelser

Viden:

 

Forståelse af teorier inden for socialvidenskaben, der vedrører køn og hvilken påvirkning det har på forskellige aspekter af samfundet/os selv.

 

Forståelse af metoder til at afdække adfærd, repræsentation og ulighed, der er påvirket af køn/kønnede strukturer.

 

Sammenligne og vurdere styrker og svagheder ved forskellige teorier og metoder, der anvendes inden for feltet.

Færdigheder:

 

Diskutere og kritisk analysere empiriske studier, der vedrører køn, herunder evaluere både forskellige teoretiske og metodiske tilgange

 

Selvstændigt perspektivere teoretiske og empiriske indsigter til aktuelle politiske spørgsmål, hvor køn indgår som en faktor.

 

Læse udvalgte artikler relateret til køn og vurdere, om der præsenteres overbevisende evidens for kausalitet.

Kompetencer:

 

Kritisk forholde sig til eksisterende litteratur og forsøge at bidrage med nye teoretiske og empiriske indsigter

 

Benytte forskellige teorier inden for feltet til at analysere politiske problemstillinger relateret til emnet

 

Argumentere selvstændigt, analytisk og systematisk for egne teoretiske og metodiske valg.

 

Udvikle og kommunikere egne videnskabelige argumenter

Pensum udgør ca. 1800-2100 sider og vil primært bestå af videnskabelige

artikler suppleret med enkelte bogkapitler:

 

 1. Acker, Joan. 1990. “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered
 2. Organizations.” Gender & Society 4(2): 139–158.
 1. Andresen, Martin Eckhoff and Emily Nix. 2022. “What Causes the Child Penalty? Evidence from Adopting and Same-Sex Couples.” Journal of Labor Economics 40(4):971–1004
 2. Beaman, Lori, Raghabendra Chattopadhyay, Esther Duflo, Rohini Pande and Petia Topalova. 2009. “Powerful Women: Does Exposure Reduce Bias?*.” The Quarterly Journal of Economics 124(4):1497–1540.
 3. Bertrand, Marianne. 2020. “Gender in the Twenty-First Century.” AEA Papers and Proceedings 110:1–24.
 4. Bertrand, Marianne, Sandra E Black, Sissel Jensen and Adriana Lleras-Muney. 2019. “Breaking the Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labour Market Outcomes in Norway.” The Review of Economic Studies 86(1):191–239
 5. Besley, Timothy, Olle Folke, Torsten Persson and Johanna Rickne. 2017. “Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden.” American Economic Review 107(8):2204–2242.
 6. Broockman, D. E. (2014). Do female politicians empower women to vote or run for office? A Regression discontinuity approach. Electoral Studies, 34, 190-204.
 7. Broockman, David E. (2013). \Black Politicians Are More Intrinsically Motivated to Advance Blacks' Interests: A Field Experiment Manipulating Political Incentives." American Journal Of Political Science 57: 521536. (15 pgs.)
 8. Bursztyn, Leonardo, Alexander W. Cappelen, Bertil Tungodden, Alessandra Voena and David Yanagizawa-Drott. 2023. “How are Gender Norms Perceived?” SSRN Electronic Journal.
 9. Chakraborty, Priyanka and Danila Serra. 2021. “Gender and leadership in organizations: Promotions, demotions and angry workers.” Working Papers. Number: 20210104-001.
 10. Chattopadhyay, Raghabendra and Esther Duflo. 2004. “Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India.” Econometrica 72(5):1409–1443.
 11. Cortés, Patricia and Jessica Pan. 2023. “Children and the Remaining Gender Gaps in the Labor Market.” Journal of Economic Literature 61(4):1359–1409.
 12. Crenshaw, Kimberlé Williams. 2006. “Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color.” Kvinder, Køn & Forskning (2-3)
 13. Dahlerup, D. (1988). From a small to a large minority: Women in Scandinavian politics. Scandinavian political studies, 11(4), 275-298.
 14. Doan, A. E., & Haider-Markel, D. P. (2010). The role of intersectional stereotypes on evaluations of gay and lesbian political candidates. Politics & Gender, 6(01), 63-91.
 15. Eagly, Alice H. and Steven J. Karau. 2002. “Role congruity theory of prejudice toward female leaders.” Psychological Review 109(3):573–598.
 16. Folke, Olle and Johanna Rickne. 2020. “All the Single Ladies: Job Promotions and the Durability of Marriage.” American Economic Journal: Applied Economics 12(1):260–287.
 17. Kittilson, Miki Caul. (2008). Representing Women: The Adoption of Family Leave in Comparative Perspective. Journal of Politics, 70(2): 323-334.
 18. Lovenduski, Joni. 1993. “The Dynamics of Gender and Party.” In Gender and Party Politics, ed. Joni Lovenduski and Pippa Norris. Thousand Oaks: Sage, 1-15
 19. Mansbridge, Jane. (2003). \Rethinking Representation." American Political Science Review 97: 515-52Moder8. (13 pgs.)
 20. Mansbridge, J. (1999). Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent” yes”. The Journal of politics, 61(3), 628-657.
 21. Mona Lena Krook and Diana Z. O'Brien, All the President's Men? The Appointment of Female Cabinet Ministers Worldwide (2012)
 22. Phillips A. (1995). The Politics of Presence. Oxford, UK: Oxford Univ. Press
 23. Porter, Catherine and Danila Serra. 2020. “Gender Differences in the Choice of Major: The Importance of Female Role Models.” American Economic Journal: Applied Economics 12(3):226–254.
 24. Ridgeway, Cecilia L. and Shelley J. Correll. 2004. “Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations.” Gender & Society 18(4):510–531.
 25. Wackerle, J., Castanho Silva, B. (2023). Distinctive Voices: Political Speech, Rhetoric, and the Substantive Representation of Women in European Parliaments. Legislative Studies Quarterly.
 26. West, Candace and Don H. Zimmerman. 1987. “Doing Gender.” Gender and Society 1(2):125–151.
 27. Wolbrecht, Christina and David E. Campbell. 2017. “Role models revisited: youth, novelty, and the impact of female candidates.” Politics, Groups, and Identities 5(3):418–434.
 28. Wängnerud, Lena (2009). Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation.
Metode 1-3 samt Dansk og Komparativ Politik 2 på grunduddannelsen eller tilsvarende. Kurset kan følges uanset om man tidligere har fuldt kurset videregående kvantitative metode eller ej.
Kurset vil bestå af oplæg fra underviseren med tilhørende diskussionsøvelser. Desuden vil vi have gruppeøvelser og korte oplæg fra de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mulighed for individuel mundtlig feedback på eksamen

Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portefølje
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.