ASTK18388U Billeder, visualitet og international politik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Image, visuality and international politics

Uddannelse

Fuldtidsstuderende der er indskrevet på Institut for Statskundskab, KU.

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab
 • Kandidatuddannelsen i Security Risk Management
 • Kandidatuddannelsen i Samfundsfag

 

 Fuldtidsstuderende der er indskrevet på det Samfundsfaglige fakultet, KU.

 • Kandidatuddanelsen i Social Data Science.

 

Kurset er tilgængeligt for:

 • Enkeltfagsstuderende
 • Studerende på Åbent Universitet

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til Visuel International Politik, det vil sige den litteratur som er kommet i løbet af de seneste 10 år, som beskæftiger sig med billeders betydning for international politik. Kurset dækker to typer af tilgange. Den ene type tilgang analyserer, hvordan visuelle repræsentationer, f.eks. fotografi, satiretegninger, plakater og video, afbilder fænomener, begivenheder og aktører med relevans for international politik. En del af denne litteratur ser på visuel sikkerhedsliggørelse, hvor billeder bliver direkte omdrejningspunkt for konflikt, som f.eks. Muhammed-tegningerne. En anden del ser på, hvordan et emne, f.eks. flygtningepolitik, afbildes, og hvordan disse repræsentationer understøtter eller udfordrer media- og politiske diskurser. Den anden type tilgang ser på visualitets betydning, dvs. f.eks. skulpturer og museers betydning for at formidle international politik. Visuel International Politik trækker primært på poststrukturalistiske, feministiske og postkoloniale teorier, og på teorier fra Kommunikation om medierepræsentationers framing af nyheder. Kurset introducerer til en bred vifte af metoder, herunder indholdsanalyse, visuel diskursanalyse og semiotik, samt til etiske problemstillinger ifm. brug af billeder.

Målbeskrivelser

Viden:

at kunne beskrive og vurdere visuel teori om international politik både ift. studiet af enkelte billeder og et større antal. At kunne redegøre for visualitets betydning for at kommunikere om international politik

Færdigheder:

at kunne analysere enkeltstående billeder med ikonisk status såvel som et større billedmateriale, herunder at opstille et research design, indhente data, og udarbejde en analyse;

Kompetencer: at kunne overføre visuel international politik teori til analyse af aktuelle problemstillinger som for eksempel migration, klimaforandring, cybersikkerhed, køn og sikkerhedspolitik, og pandemier, samt at kunne anvise strategier for hensigtsmæssig visuel kommunikation.

Pensum udgør 1820 sider

Lærebøger (der læses uddrag, bortset fra Bleiker, som fungerer som opslagsværk afhængigt af valg af case):

 • Roland Bleiker (ed), Visual Global Politics , Routledge 2018. 389 sider (fungerer som mulighed for opslag om specifikke emner)
 • Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, 4. udgave, Routledge, 2016.
 • William A. Callahan, Sensible Politics: Visualizing International Relations. Oxford: Oxford University Press 2020.
 • Barthes, Roland (1980) Camera Lucida: Reflections on Photography. London: Vintage Books. 119 sider.
 • Robert Hariman and John Lucaites, No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy, University of Chicago Press, 2007.

Yderligere artikler og bogkapitler:

 • Hansen, Lene (2018) ‘Images and International Security’, i The Oxford Handbook of International Security, edited by Alexandra Gheciu and William C. Wohlforth. Oxford: Oxford University Press, s. 593-606.
 • Lisle, Debbie (2016) ‘Learning how to see’, i Routledge Handbook of International Political Sociology, edited by Xavier Guillaume and Pinar Bilgin, London: Routledge, 2016, 299-308.
 • Hansen, Lene (2011) ‘Theorizing the Image for Security Studies: Visual Securitization and the Muhammed Cartoon Crisis’, European Journal of International Relations 17(1): 51-74.
 • Heck, Axel and Gabi Schlag (2013) ‘Securitizing images: The female body and the war in Afghanistan’, European Journal of International Relations 19(4): 891-913.
 • Möller, Frank (2007) ‘Photographic interventions in post-9/11 security policy’, Security Dialogue 38(2): 179-196.
 • Williams, Michael C. (2003) ‘Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics’, International Studies Quarterly 47(4): 511-531. Fokus på delene om billeder.
 • Friis, Simone Molin (2015) ‘‘Beyond anything we have ever seen’: beheading videos and the visibility of violence in the war against ISIS’, International Affairs 91(4): 725-746.
 • Hansen, Lene (2015) ‘How images make world politics: international icons and the case of Abu Ghraib’, Review of International Studies 41(2): 263-288.
 • Hansen, Lene (2006) Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, London: Routledge, side 1-92. Læses som baggrund.
 • Hutchison, Emma (2014) ‘A Global Politics of Pity? Disaster Imagery and the Emotional Construction of Solidarity after the 2004 Asian Tsunami’, International Political Sociology 8(1): 1-19.
 • Adler-Nissen, Rebecca, Katrine E. Andersen, and Lene Hansen (2020) ‘Images, emotions and international politics: the death of Alan Kurdi’, Review of International Studies 46(1): 75-95.
 • Williams, Michael C. (2018) ‘International Relations in the Age of the Image’, International Studies Quarterly 62(4): 880-891.
 • Barthes, Roland (1980) Camera Lucida: Reflections on Photography. London: Vintage Books. 119 sider.
 • Hansen, Lene og Johan Spanner (2021) ‘National and Post-National Performances at the Venice Biennale: Site-specific seeing through the photo essay’, Millennium, 49(2) 305–336, 32 sider.
 • Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, 4. udgave, Routledge, 2016, side 186-252.
 • Hansen, Lene; Adler-Nissen, Rebecca & Andersen, Katrine Emilie (2021) ‘The visual international politics of the European refugee crisis: Tragedy, humanitarianism, borders’, Cooperation and Conflict.
 • Drainville, Raymond (2018) ‘Iconography for the Age of Social Media’, humanities, 7(1), 26 sider (analyse af billede af Iesha Evans fra BLM Rally)
 • Campbell, David (2007) ‘Geopolitics and visuality: Sighting the Darfur conflict’, Political Geography 26(4): 357-382.
 • Bleiker, Roland, David Campbell, Emma Hutchison and Xzarina Nicholson (2013) ‘The visual dehumanisation of refugees’, Australian Journal of Political Science 48(4): 398-416.
 • Methmann, Chris (2014) ‘Visualising Climate-Refugees: Race, Vulnerability, and Resilience in Global Liberal Politics’, International Political Sociology 8(4): 416-435.
 • Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, 4. udgave, Routledge, 2016, side 1-47 og 85-105.
 • Frederik Carl Windfeld, Marius Hauge Hvithamar and Lene Hansen (2023) ‘Gothic Visibilities and International Relations: Uncanny Icons, Critical Comics, and the Politics of Abjection in Aleppo’, Review of International Studies.
 • Hansen, Lene (2017) ‘Reading comics for the field of International Relations: Theory, method and the Bosnian War’, European Journal of International Relations 23(3): 581-608.
 • Mitchell, W.J.T. (1994) Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago: University of Chicago Press, ‘The photographic essay: four case studies’, s. 281-322.
 • Guillaume, Xavier, Rune S. Andersen and Juha A. Vuori (2016) ‘Paint it black: Colours and the social meaning of the battlefield’, European Journal of International Relations 22(1): 49-71.
 • Grayson, Kyle and Jocelyn Mawdsley (2019) ‘Scopic regimes and the visual turn in International Relations: Seeing world politics through the drone’, European Journal of International Relations 25(2): 431-457.
 • Tidy, Joanna (2017) ‘Visual regimes and the politics of war experience: Rewriting war ‘from above’ in WikiLeaks’ ‘Collateral Murder’’, Review of International Studies 43(1): 95-111.
 • Dean Cooper-Cunningham (2022) ‘Gay Clown Putin’ Security Dialogue.
 • MacKenzie, Megan (2020) ‘Why do soldiers swap illicit pictures? How a visual discourse analysis illuminates military band of brother culture’, Security Dialogue 51(4) 340–357.
 • MacKenzie, Megan (2021) ‘Iconic war images and the myth of the ‘good American Soldier’, Media, War & Conflict.
 • Hansen, Lene (2019) ‘Reconstructing the silence/speech dichotomy in feminist security studies: gender, agency and the politics of subjectivity in La Frontière Invisible’, i Rethinking Silence, Voice and Agency in Contested
 • Gendered Terrains, edited by Jane L. Parpart and Swati Parashar, London: Routledge, s. 27-49.
 • Meredith Loken (2021) ‘‘Both needed and threatened’: Armed mothers in militant visuals’, Security Dialogue, 52(1): 21-44.
 • Bleiker, Roland (2018) ‘Visual security: patterns and prospects’, i Visual Security Studies: Sights and Spectacles of Insecurity and War, edited by Juha A. Vuori and Rune S. Andersen. London: Routledge, s. 189-200.
 • Bleiker, Roland (2019) ‘Visual autoethnography and international security: Insights from the Korean DMZ’, European Journal of International Security: 274-299.
 • Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, 4. udgave, Routledge, 2016, side 307-372.
Tidligere erfaring med International Politik Teori og/eller visuel analyse en fordel, men ingen forudsætning.
En kombination af forelæsninger, studenteroplæg, gruppediskussioner, og selvstændigt arbejde med cases.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Fri skriftlig opgave  

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.