ASTK18292U AFLYST - Moderne tysk politik og økonomi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

AFLYST - Contemporary German Politics and Economics

Uddannelse

Bachelorkursus: 10 ECTS

Kandidatkursus: 7,5 ECTS

 

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét kursus med 3-dages hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperioden er sammenfaldende

Kursusindhold

Fag: Moderne tysk politik og økonomi

 1. Introduktion: Oversigt over kursets emner. Krav. Form.
 2. Tysk historie: Karl den Store til Konrad Adenauer
 3. Forbundsrepublikken og DDRs økonomiske udvikling: Die Wirtschaftswunder og planøkonomi
 4. Teorier om tysk politik og økonomi. Exceptionalisme. Ordoliberalisme. Føderalisme. Koordineret markedsøkonomi (ifølge VoC) I
 5. Teorier om tysk politik og økonomi. Exceptionalisme. Ordoliberalisme. Føderalisme. Koordineret markedsøkonomi (ifølge VoC) II
 6. Tyske institutioner: Länder-niveau. Forbundsdag-Forbundsråd. Kanslerembedet. Domstolssystemet. Forbundsbank
 7. Nutidige tyske partier: CDU, CSU, SPD, FDP, Grønne, AfD, Die Linke – historie og ideologi
 8. Case 1: Genforeningen 1989-90: Økonomisk og politisk
 9. Case 2: Arbejdsmarkedet: Hartz-reformerne
 10. Tyskland og EU. Fra Fransk-tysk akse til tysk(-fransk) ”akse”?
 11. Case 3: Tyskland og Eurozonekrisen
 12. Case 4: Flygtninge- og migrantkrisen 2015-16: Politiske implikationer
 13. Tyskland i international politik. Opfattelsen af Tyskland i USA, Rusland og Kina
 14. Afslutning
Målbeskrivelser

Viden:

Kursusdeltagerne opnår en grundig viden om moderne tysk politik efter anden verdenskrig, herunder de politiske institutioners rolle og de politiske partiers udvikling. Desuden opnår kursusdeltagerne viden om den førte tyske politik på en række vigtige områder som EU, arbejdsmarkedspolitik, økonomisk politik, erhvervspolitik og udenrigspolitik. Endelig lægges der vægt på, at deltagerne får grundig viden om ordoliberalismen som et teoretisk grundlag for moderne tysk politik.

 

Færdigheder:

Kurset skal styrke den studerendes viden og analytiske evner på det givne felt.

 

Kompetencer:

Seminarets målsætning er at sætte den enkelte studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske politiske udviklingslinjer i Tyskland efter anden verdenskrig.
 • Anvende og vurdere teorierne på området.
 • Udpege hovedtræk i forskningen vedrørende moderne tysk politik og moderne politisk økonomi.

Litteratur i alfabetisk rækkefølge (bruttoliste) (artikler downloader man selv):

 

Bruttolitteraturliste (færdig liste foreligger i løbet af efteråret):

 

David B. Audretsch & Erik E. Lehmann (2015/16). The seven secrets of Germany: Economic resilience in an era of global turbulence. Online. http:/​/​sfx.kb.dk.ep.fjernadgang.kb.dk/​sfx_local/​cgi/​core/​sfxresolver.cgi?tmp_ctx_svc_id=1&tmp_ctx_obj_id=1&tmp_parent_ctx_obj_id=&service_id=111087308098001&request_id=71329569

 

Werner Bonefeld (2017). The Strong State and the Free Economy. Lowmann & Littlefield.

David Childs & Jeffrey Johnson (2014). West Germany – Politics and society. Online. https:/​/​www-taylorfrancis-com.ep.fjernadgang.kb.dk/​books/​9781317537601

 

Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity (11. Ed.). New York: Rowman & Littlefield.

 

Peter A. Hall Correspondencephall@fas.harvard.edu
(2012). The Economics and Politics of the Euro Crisis. Pages 355-371. German Politics. Online: https:/​/​doi.org/​10.1080/​09644008.2012.739614

 

Ludger Helms, Femke Van Esch & Beverly Crawford (2018). Merkel III: From Committed Pragmatist to ‘Conviction Leader’? German Politics. Online: https:/​/​doi.org/​10.1080/​09644008.2018.1462340

 

Tanja Gönner (2014). Try on the larger shoes! What the world expects of Germany: Online. https:/​/​ebookcentral.proquest.com/​lib/​kbdk/​detail.action?docID=4920327

 

Hanns W. Maull (2018). Reflective, Hegemonic, Geo-economic, Civilian … ? The Puzzle of German Power. German Politics. Online: https:/​/​doi.org/​10.1080/​09644008.2018.1446520

 

Michael Meng & Adam R. Seipp (2017). Modern Germany in Atlantic perspective. Online: https:/​/​ebookcentral.proquest.com/​lib/​kbdk/​reader.action?docID=5114144&query=

 

Ashoka Mody (2013). Germany in an interconnected world economy. Online. http:/​/​sfx.kb.dk.ep.fjernadgang.kb.dk/​sfx_local/​cgi/​core/​sfxresolver.cgi?tmp_ctx_svc_id=1&tmp_ctx_obj_id=1&tmp_parent_ctx_obj_id=&service_id=3170000000000211&request_id=71329480

.

Stefan Sorin Muresan (2014). Social market economy: Case of Germany. Online. https:/​/​link-springer-com.ep.fjernadgang.kb.dk/​10.1007/​978-3-319-09213-3

 

Peter Nedergaard (2014). Tyskland - en grundbog i politik og økonomi. Columbus.

 

Peter Nedergaard (2019). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics. Vol 28, No 1.

Peter Nedergaard (2019). Derfor er Tyskland ikke klar til at lede Europa – endnu. Ræson 38.

Peter Nedergaard (2018). Tyskland: Magtfuldt og ustabilt. Ræson 33.

Kai Oppermann (2018). Between a Rock and a Hard Place? Navigating Domestic and International Expectations on German Foreign Policy. German Politics. Online: https:/​/​doi.org/​10.1080/​09644008.2018.1481208

Jan Rueger & Nikolaus Wachsmann (2017).Rewriting German History. Online: https:/​/​ebookcentral.proquest.com/​lib/​kbdk/​detail.action?docID=4008444

Manfred G. Schmidt & Gerhard A. Ritter. The Rise and Fall of a Socialist Welfare State: The German Democratic Republic and German Unification. Online. https:/​/​link-springer-com.ep.fjernadgang.kb.dk/​book/​10.1007%2F978-3-642-22528-4

Horst Siebert (2014). The German economy, beyond the social market. Online. https:/​/​www-degruyter-com.ep.fjernadgang.kb.dk/​viewbooktoc/​product/​459022

 

Stephen F. Szabo (2018). Partners in Leadership? American Views of the New German Role. German Politics. Online: https:/​/​doi.org/​10.1080/​09644008.2018.1460661

 

Chris Thornhill (2000/2013). Political theory in modern Germany. Online: https:/​/​ebookcentral.proquest.com/​lib/​kbdk/​detail.action?docID=1337644

 

Andrei Zagorski (2018). German Policy through the Lens of Russian Mainstream Thinking. German Politics. Online: https:/​/​doi.org/​10.1080/​09644008.2018.1481954

 

View further author information

Jesper Vind (2017). Det nye tyske højre – politik, rødder og ideer. Gyldendal.

View further author information

Kurset vil blive gennemført som forelæsninger, diskussioner og evt. oplæg fra centralt placerede "praktikere".
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Mundtlig eksamen uden forberedelse

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.