ASTK18199U  Kina som stormagt på den internationale scene

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

China as a great power on the international stage

Uddannelse

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Kursusindhold

Kurset sætter fokus på Kinas opstigning, og hvordan Kina i stigende grad optræder som en stormagt på den internationale scene. Den første del af kurset giver en række IP-teoretiske bud på, hvad de primære drivkræfter er for Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik, mens den anden del foretager en række mere specifikke nedslag på nogle af de mange områder (geografisk, institutionelt, politisk, ideologisk, militært), som påvirkes direkte af Kinas voksende magt og ikke mindst vilje til at spille en mere fremtrædende rolle. Under hvert af de tematiske nedslag (uge 8-13) vil undervisningen være mere dialogbaseret, hvor de studerende skal gøre brug af de forskellige teoretiske redskaber til at redegøre for en central problemstilling i Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der vil blive inddraget både kinesiske og vestlige kilder, sekundære såvel som primære, men hovedvægten ligger på sekundære kilder fra vestlige IP-forskere.

 

Mere konkret vil kurset undervejs være organiseret ud fra følgende tematiske vinkler i overskriftsform (detaljeret plan følger):

 

Uge 1) Introduktion

Uge 2) Kinas historie fra ”Riget i Midten” til Deng Xiaoping

Uge 3) Kinas (gen)opstigning og debatten om ”Kinas selvhævdelse”

Uge 4) Kinas opstigning set fra realistiske perspektiver

Uge 5) Kinas opstigning set fra liberalistiske perspektiver

Uge 6) Kinas opstigning set fra konstruktivistiske perspektiver

Uge 7) Kinas opstigning set fra intra-statslige perspektiver

Uge 8) Nedslag 1: Det Sydkinesiske Hav

Uge 9) Nedslag 2: Belt & Road Initiativet

Uge 10) Nedslag 3: Ét-Kina-politikken

Uge 11) Nedslag 4: Menneskerettighedsdebatten

Uge 12) Nedslag 5: Hangarskibe og Kinas maritime modernisering

Uge 13) Nedslag 6: Kina og USA

Uge 14) Afslutning og spørgetime

Målbeskrivelser

Viden: Bredt funderet IP-teoretisk viden om drivkræfterne bag staters (stormagters) udenrigs- og sikkerhedspolitik samt mere specifik empirisk (både historisk og nutidig, vestlig og kinesisk baseret) viden om Kinas opstigning, herunder implikationerne heraf inden for en række udvalgte tematiske områder.

 

Færdigheder: De studerende bliver klædt på til selv at kunne analysere, redegøre for og ikke mindst forholde sig kritisk til en række centrale problemstillinger i Kinas opstigning med afsæt i forskellige teoretiske perspektiver.

 

Kompetencer: I de dialogbaserede sessioner får de studerende mulighed for at præsentere udvalgte tekster med afsæt i specifikke teoretiske vinkler. Der vil også være tre cases, som via forhandlingsøvelse, paneldebat og ”krydsild” vil opøve de studerende mundtlige kompetencer og især deres evne til at repræsentere et bestemt sæt interesser/en specifik forståelsesramme

Barry Buzan; China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible?, The Chinese Journal of International Politics, Volume 3, Issue 1, 1 March 2010, Pages 5–36.

 

Chen, Dingding, Xiaoyu Pu, and Alastair Iain Johnston. "Debating China's assertiveness." International Security 38.3, 2014: 176-183.

 

Christensen, Thomas J. The China challenge: Shaping the choices of a rising power. WW Norton & Company, 2015: 1-69.

 

Joseph Esherick, “China and the World: From Tribute to Treaty to Popular Nationalism”; in Brantly Womack, China’s Rise in Historical Perspective, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2010: 19-38.

 

Forsby, Andreas B, The Logic of Social Identity: China’s Identity and Grand Strategy in the 21st Century, Copenhagen: Department of Political Science, 2016: 8-40.

 

Forsby AB, “A New Strategic Balance? US-China Relations under Trump”, DIIS Report, no. 2017/07, Copenhagen, Danish Institute for International Studies, 2017: 35pp.

 

Forsby, AB, “The South China Sea: A Breeding Ground for Geopolitical Rivalry?”, DIIS-report, no. 6, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2016: 37pp.

 

Friedberg, Aaron, A Contest for Supremacy: China, America and Struggle for Mastery in Asia, New York: W. W. Norton & Company, 2011: 37-59.

 

Glaser, Charles. "Will China's rise lead to war? Why realism does not mean pessimism." Foreign Affairs, 2011: 80-91.

 

Ikenberry, G. John. "The rise of China and the future of the West-Can the liberal system survive." Foreign Aff. 87, 2008: 23-37.

 

Jacques, Martin, When China Rules the World: the Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World, London: Penguin Books, 2009: 235-250.

 

Johnston, Alastair Iain. "How new and assertive is China's new assertiveness?." International Security 37.4, 2013: 7-48.

 

Johnston, Alastair Iain, Social States: China in International Institutions, 1980-2000, Princeton: Princeton University Press: xiii-xxvii, 2008, 33-42.

 

Kang, David 2007, China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia, New York: Colombia University Press, 2007: 18-49.

 

Mearsheimer, John J. "Can China rise peacefully?." The National Interest 25, 2014: 23-37.

 

Morton, Katherine. "China's ambition in the South China Sea: is a legitimate maritime order possible?." International Affairs, 92.4, 2016: 909-940.

 

Nathan, Andrew J. "Domestic factors in the making of Chinese foreign policy." China Report 52.3, 2016: 179-191.

 

Nathan, Andrew J., and Andrew Scobell. China's search for security. Columbia University Press, 2015: 1-62.

 

Qin, Yaqing. "Continuity through change: Background knowledge and China’s international strategy." The Chinese Journal of International Politics 7.3, 2014: 285-314.

 

Robert Ross, “China’s Naval Nationalism: Sources, Prospects, and the U.S. Response”, International Security 34(2), 2009: 46-81.

 

Rolland, Nadège. China's Eurasian Century?: Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative. National Bureau of Asian Research, 2017: 93-120.

 

Shambaugh, David. "US-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive Coexistence?." International Security 42.04, 2018: 85-127.

 

Shih, Chih-yu, and Jiwu Yin. "Between core national interest and a harmonious world: Reconciling self-role conceptions in Chinese foreign policy." Chinese Journal of International Politics 6.1, 2013: 59-84.

 

Turcsányi, Richard Q., Chinese Assertiveness in the South China Sea: Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy, Springer, 2018: 1-29.

 

Wang, Yuan-kang, Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics, New York: Columbia University Press, 2011: 1-33.

 

Wang, Yong. "Offensive for defensive: the belt and road initiative and China's new grand strategy." The Pacific Review29.3, 2016: 455-463.

 

Wang, Zheng, Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations, New York: Colombia University Press, 2012: 1-70.

 

Yan, Xuetong. "From keeping a low profile to striving for achievement." The Chinese Journal of International Politics7.2, 2014: 153-184.

 

Yan, Xuetong. "Chinese Values vs. Liberalism: What Ideology Will Shape the International Normative Order?." The Chinese Journal of International Politics 11.1, 2018: 1-22.

Ingen særlige forudsætninger er påkrævet ud over basalt kendskab til IP-teori.
Undervisningen vil som udgangspunkt være forelæsningsbaseret, men seks af lektionerne (se ovenfor) vil gøre brug af en række forskellige øvelser og redskaber for at skabe en mere dialogbaseret undervisningsform. Øvelserne/​redskaberne omfatter elevpræsentationer, forhandlingsspil, paneldebatter samt case-udfordringer.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Mundtlig eksamen med synopsis

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28