ASTK18050U Offentlig ret

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Public Law

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

 

 

Sommerskole 2023:

Uge 32 + 33 med eksamen i uge 34.

Underviser: Jesper Olsen.

OBS! Faget udbydes som sommerskole for sidste gang i 2023.

Herefter vil man kun kunne tage det i efterårssemesteret.

 

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Kursusindhold

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis. Faget dækker områderne forvaltningsret og statsforfatningsret og mere oversigtligt principper i EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder. Gennem undervisningen i disse områder sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at studere forvaltningsmæssige emner ud fra et retligt perspektiv, samt at give dem viden om og forståelse for de juridiske rammer for det konkrete arbejde i den offentlige forvaltning.

 

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for statsforfatningsretten, herunder forholdet mellem national ret, EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder

 

Færdigheder:

 • mestre forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven

 

Kompetencer:

 • anvende juridisk viden i offentlig forvaltning 

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende.
Pensum fastsættes af Studienævnet.

Fællesforelæsninger. Undervisningen finder sted i efterårssemestre og udgør i alt 28 timer i ét semester.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 28
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave

Kriterier for bedømmelse
KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål

Viden:

 • udtømmende og detaljeret redegøre for de grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret

Færdigheder:

 • analysere, på et systematisk og reflekterende niveau, centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling

Kompetencer:

 • anvende , på et systematisk og reflekterende niveau, juridisk viden i konkrete forvaltningsmæssige problemstillinger
7God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler.

Viden:

 • præcist redegøre for de grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret

Færdigheder:

 • analysere, på et sikkert niveau, af centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling

Kompetencer:

 • anvende, på et sikkert niveau, juridisk viden i konkrete forvaltningsmæssige problemstillinger
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

Viden:

 • ikke udtømmende redegøre for de grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret

Færdigheder:

 • analysere, på et grundlæggende niveau, af centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig

Kompetencer:

 • anvende, på et grundlæggende niveau, juridisk viden i konkrete forvaltningsmæssige problemstillinger