ASTK18050U  Offentlig ret

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Public law

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende 10 ECTS

 

In the spring of 2019, the course will only be offered in Danish.

In the autumn of 2019, the course will be offered in both Danish and English.

Kursusindhold

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis. Faget dækker områderne forvaltningsret og statsforfatningsret og mere oversigtligt principper i EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder. Gennem undervisningen i disse områder sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at studere forvaltningsmæssige emner ud fra et retligt perspektiv, samt at give dem viden om og forståelse for de juridiske rammer for det konkrete arbejde i den offentlige forvaltning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • redegøre for statsforfatningsretten, herunder forholdet mellem national ret, EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder
 • Færdigheder
  • mestre forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Kompetencer
  • anvende juridisk viden i offentlig forvaltning

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen udgør i alt 28 timer.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Faget bestås gennem mundtlig eksamen med synopsis. Det er en betingelse for at deltage i den mundtlige eksamen, at den studerende afleverer en synopsis.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en betingelse for at deltage i den mundtlige eksamen, at den studerende afleverer en synopsis.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig eksamen med synopsis.

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28