ASTK18017U Kernefag: Evaluering

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Core Subject: Evaluation

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Evaluering. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Evaluering. På samme linje findes også et fag med titlen Knowledge.

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

 

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét kursus med 3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperioden er sammenfaldende.

Kursusindhold

Evalueringsteori kombineret med masser af evalueringspraksis. De to sættes i spil for at fremme den studerendes udvikling af kompetent og reflekteret evaluering.

Dette formål tilgodeses via engagement i følgende emner:

 • Evaluering som aktuelt samfundsmæssigt fænomen
 • Evalueringsteoriens dimensioner
 • Evaluering af komplekse evaluander (så som projekter, innovation)
 • Evalueringsmodeller
 • Anvendelse af evaluering
 • Etik og god praksis i evaluering
 • Institutionalisering og kapacitetsopbygning vedr. evaluering
 • Evaluative praksisser og deres konsekvenser i forskellige organisatoriske og politiske sammenhænge
Målbeskrivelser

Viden:

 • Viden om alle væsentlige dimensioner i evalueringsteori
 • Viden om en række væsentlige evalueringsmodeller
 • Viden om teori om evaluering som samfundsmæssigt fænomen

 

Færdigheder:

 • Færdigheder til at analysere en evalueringssituation
 • Færdigheder til på den baggrund at vurdere fordele og ulemper ved forskellige evalueringstilgange

 

Kompetencer:

 • Kompetence til selvstændigt at bestille, planlægge og gennemføre evaluering
 • Kompetence til at vurdere kvaliteten af evalueringsprocesser og brugen af evaluative data
 • Kompetence til at reflektere over egen og andres evalueringspraksis

Peter Dahler-Larsen: Evaluering af Projekter – og andre ting, som ikke er ting. Syddansk Universitetsforlag. 2. udgave 2018.

 

Evert Vedung: Utvärdering i Politik och Förvaltning. Studentlitteratur. Nyeste udgave.

 

Endvidere boguddrag og artikler, i alt ca 1900 sider.

Kendskab til samfundsvidenskabelig metode. Kendskab til offentlig forvaltning.
Forelæsninger. Diskussioner. En udbredt arbejdsform vil tillige være besvarelse af en række kortfattede cases (vignetter), som alle er praksis-baserede. De studerende vil blive bedt om handlingsforslag, som skal begrundes og diskuteres. Vi har som regel et virksomhedsbesøg eller oplæg fra en evalueringspraktiker i løbet af kurset.
En take-home-opgave over 72 timer. Besvarelsen skal afspejle et godt kendskab til fagets pensum og til samspillet mellem evalueringsteori og –praksis.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende løser case-opgaver individuelt og i grupper igennem forløbet.  

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
3-dages skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: 3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

 

NB! Eksamen (både ordinær og re-eksamen) udbydes kun ifbm efterårssemestret, da kernefag ikke udbydes i foråret.

 

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét kursus med 3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperioden er sammenfaldende.

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.