ASTB17050U Offentlig ret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Public Law

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 7,5 ECTS

 

The course has four teams in Danish and one team in English (Public Law).

Please note that the class in English is only for students who cannot understand danish.

Kursusindhold

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis. Faget dækker områderne forvaltningsret og statsforfatningsret og mere oversigtligt principper i EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder. Gennem undervisningen i disse områder sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at studere forvaltningsmæssige emner ud fra et retligt perspektiv, samt at give dem viden om og forståelse for de juridiske rammer for det konkrete arbejde i den offentlige forvaltning.

 

 

Målbeskrivelser

Offentlig ret giver den studerende:

 • Et grundigt kendskab til forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.
 • En grundlæggende viden om statsforfatningsret, herunder forholdet mellem national ret, EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder.
 • Juridisk viden, der kvalificerer til at kunne indgå i offentlig forvaltning.

 

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende.
Pensum fastsættes af Studienævnet.

Holdundervisning. Undervisningen udbydes i efterårssemesteret og som sommerskole og udgør i alt 28 timer.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 123
 • I alt
 • 275
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Faget afsluttes med en karakterbedømt synopsiseksamen med ekstern censur. Det er en betingelse for at deltage i eksamen, at den studerende afleverer en synopsis.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets målMed udgangspunkt i et sikkert og reflekteret kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres fremragende evner til selvstændigt at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.
7God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler.Med udgangspunkt i et sikkert kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres gode evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målMed udgangspunkt i et basalt kendskab til juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres netop fornødne evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.