ASTB17015U International Politik 3

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

International Relations 3

Uddannelse

The course is open to:

 • Credit students from Danish Universities
 • Open University students
Kursusindhold

Fagets målsætning er at videreudvikle den studerendes teorikendskab og begrebsforståelse fra International Politik 2 til en selvstændig analyse af selvvalgt problemstilling inden for feltet, samt evne til at perspektivere den valgte teori og metode og udvikle kritiske refleksioner over samme. Faget præsenterer teoretiske, metodiske og emneorienterede videreudviklinger inden for International Politik, med udgangspunkt i de teorier, begreber og tilgange, som blev præsenteret i International Politik 2.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

 

Viden 

 • forstå hvordan de internationale og globale strukturer og processer sætter rammen om, og interagere med den samfundsmæssige udvikling, og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler på det internationale og globale niveau 

 

Færdigheder 

 • anvende teorier, begreber og metoder inden for International Politik disciplinen til at analysere, hvordan de internationale og globale strukturer og processer sætter rammen om den samfundsmæssige udvikling og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler på det internationale og globale niveau 
 • opstille et videnskabeligt argument på basis af solid faglig indsigt o præsentere et videnskabeligt argument både mundtligt og skriftligt 
 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog 

 

Kompetencer 

 • overføre teori og metode til problemstillinger som den studerende selv formulerer og udvikler en analyse heraf

 

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, seminarer og årgangsforelæsninger.
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i International Politik 3, at man har bestået International Politik 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • I alt
 • 42
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget bestås gennem en fri skriftlig hjemmeopgave.
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i International Politik 3, at man har bestået International Politik 2.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave

Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Viden

 • beherske detaljeret viden om International Politik, herunder faktuel viden inden for og udover selvvalgt emneområde samt fagets teorier, begreber og metoder.

 

Færdigheder

 • gennemføre analyse og diskussion på et systematisk og reflekterende niveau af centrale politikområder inden for international politik 46

 

Kompetencer

 • anvende international politiks teorier, begreber og metoder aktivt, kritisk og systematisk på selvstændig analyse af selvvalgt problemstilling 

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Viden

 • beherske sikker viden om International Politik, herunder faktuelt viden inden for og udover selvvalgt emneområde, samt fagets teorier, begreber og metoder.

 

Færdigheder

 • gennemføre analyse og diskussion på et sikkert niveau af centrale politikområder inden for international politik

 

Kompetencer

 • anvende teorier og begreber i et vist omfang selvstændigt, systematisk og aktivt i analysen 

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Viden

 • beherske begrænset faktuel viden om selvvalgt emneområde, herunder basal viden om international politiks centrale teorier, begreber og metoder

 

Færdigheder

 • gennemføre analyse og diskussion på et grundlæggende niveau af centrale politikområder inden for international politik

 

Kompetencer

 • anvende teorier og begreber i ringe omfang aktivt og systematisk i analysen