ASTB17014U International Politik 2

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

International Relations 2

Uddannelse

Bemærk at undervisnings- og eksamenssprog er engelsk.

Kursusindhold

Bemærk, at forelæsningerne foregår på engelsk

Faget fokuserer på at give den studerende teorikendskab, begrebsforståelse og metodiske indsigter på et avanceret niveau til at kunne analysere hvordan det internationale systems strukturer og processer sætter rammen om den samfundsmæssige udvikling, og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler i det internationale system. Faget præsenterer IP disciplinens klassiske teorier, herunder nyere videreudviklinger, samt alternative teori- og metode forståelser af disciplinen IP. Desuden er der fokus på at den studerende lærer at perspektivere den valgte teori og metode og at udvikle kritisk reflektion over samme. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

Viden 

 • forstå klassiske og nyere teorier, begreber og metoder inden for International Politik disciplinen
 • forstå de historiske forudsætninger for og fremtidige udviklingsmuligheder af teorier, begreber inden for disciplinen International Politik, og væsentligste internationale politikområder 

 

Færdigheder 

 • identificere et videnskabeligt argument på basis af solid faglig indsigt til at analysere, hvordan de internationale og globale strukturer og processer sætter rammen om den samfundsmæssige udvikling og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler på det internationale og globale niveau 
 • præsentere og diskutere et videnskabeligt argument skriftligt 

 

Kompetencer 

 • overføre teori og metode til problemstillinger som den studerende selv formulere og udvikler en analyse heraf

 

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet. 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, seminarer og årgangsforelæsninger.
Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i International Politik 2, at man har bestået International Politik 1.
Beståelse af International Politik 2 er en forudsætning for at gå til eksamen i International Politik 3.

Bemærk, at forelæsningerne foregår på engelsk, og eksamenssproget er engelsk
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • I alt
 • 42
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bemærk, at eksamenssproget er engelsk

Faget bestås gennem udarbejdelse af en 10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

10-timers bunden skriftlig hjemmeopgave

Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan: 

Viden 

 • beherske viden om international politiks centrale teorier, begreber og metoder 

 

Færdigheder 

 • anvende teorier og begreber systematisk og aktivt i diskussionen 
 • anvende og forstå international politiks teorier, begreber og metoder 
 • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog 

 

Kompetencer 

 • beskrive og diskutere relevante teoretiske og metodiske forhold med henblik på senere analyse af centrale politikområder inden for international politik, internationale forholds påvirkning af nationale samfundsmæssige og politiske spørgsmål samt de handlemuligheder en given aktør har internationalt